Etableringsgaranti

 

Om växten inte tar sig

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta sin tid, ibland upp till ett par månader, innan man ser att växten anpassat sig till den nya växtplatsen.
För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta.

Etableringsgarantin gäller fleråriga växter såsom prydnadsträd, prydnadsbuskar,häckplantor, barrväxter, rododendron, azaleor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.
Om växten inte vill växa, ta sig, trots att både planteringsråd och skötselanvisningar följts, bör du låta växten stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.
Eventuella misslyckanden anmäles vid:
- Vårinköp (mars-maj): Senast inom 3 månader
- Sommarinköp (juni - augusti): Senast inom 2 månader.
- Höstinköp (september-november): Senast under maj följande år.
Gäller för växter inom rekommenderad klimatzon.

Garantin omfattar inte:
- perenner, krukväxter och sommarblommor (med undantag för rena sortfel)
- växter som är prisnedsatta
- växter som skadats vid hemtransport eller plantering
- växter som fått bristfällig skötsel, t.ex. felaktig         vattning
- växter som planterats i krukor, kärl eller liknande
- växter som efter etableringen fått sjukdomar, skadedjur eller viltangrepp
- vissnesjuka på storblommig klematis
- blommande bambu
- växter som drabbats av vinterskador eller tjältorka
- vintergröna växter som planterats efter sista augusti, då de ofta får vinterskador
- buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladium buxicola efter planteringen

Kom alltid ihåg att spara kvitto som din garantisedel
Det är viktigt att plantering av växter och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt.
Vid osäkerhet på växthantering rådfråga i första hand våra trädgårdsmästare på plats eller kontakta oss via telefon eller e-post.
Om inte plantering och skötsel under etableringen sker på rätt sätt eller med rätt förutsättningar täcks inte växten av vår etableringsgaranti.

VID REKLAMATION SKA ALLTID KVITTOT OCH VÄXT/VÄXTER VISAS UPP

E-mail: plantskolan@asby.nu